capçalera al punto

Qué hacemos, hacia dónde vamos, de dónde venimos y más, en esta instantánea profunda de Elena Sánchez Caballero y el programa @alpunto_tve.

Haz click aquí para ver el programa completo.

 

ACT-20160128-ROCA-CartelaFacebook-851x315-ENG

¿What does Catalonia taste like?

It probably tastes like its landscapes. The Ebro, Empordà and the Pyrenees…that is so inspiring. It probably tastes like “sofrito” and “picada”, like sea and mountains… sweet and salty. Like the writer Josep Pla used to say, “cooking is putting landscape in a pot”. 

In that piece we show you, like Catalonia Advisors, to discover the Catalan gastronomy, trough the rich and diversity of its landscapes.

#TASTEus it’s a digital campaign from the Catalan Tourist Board, to promote Catalonia as a high-quality tourist destination that belongs to Catalonia Advisors project: advisors.catalunya.com a web site where we collect experiences of referent people who has visited Catalonia and tell their stories.

Play video 

¿De què te gust Catalunya?

Catalunya té gust al seu paisatge; a l’Ebre, l’Empordà, als Pirineus… Un paisatge que dóna tan de si, i que és inspirador. Però també té gust a sofregit, a picades, a mar i muntanyes, salats i dolços. Com deia Pla: “La cuina és el paisatge portat a la cassola” 

Amb aquest vídeo, de la mà de l’Agència Catalana de Turisme, mostrem al món la nostra gastronomia, una gastronomia que és deutora de la diversitat i la riquesa del seus paisatges. Esperem que us agradi.

#TASTA’NS és una campanya digital de l’Agència Catalana de Turisme per promoure Catalunya com a destinació turística de qualitat, emmarcada en el projecte  Catalunya Advisors: un espai web catalunya.com on es recullen les experiències de persones referents que han visitat el territori i expliquen les seves històries.

Veure vídeo

¿A qué sabe Cataluña?

Cataluña sabe a su paisaje; al Ebro, Empordà, Pirineos… que da tanto de sí, y que es tan inspirador. Pero también sabe a sofrito, picadas, a mar, montañas, salado y dulce. Cómo decía Pla: “La cocina es el paisaje llevado a la cazuela”.

En esta pieza, os acompañamos cómo Advisors de Cataluña a descubrir la gastronomía Catalana a través de la diversidad y la riqueza de sus paisajes.

#PRUEBANOS es una campaña digital de la Agencia Catalana de Turismo, para promover Cataluña como destinación turística de calidad, enmarcada en el proyecto Catalunya Advisors: advisors.catalunya.com una web donde se recogen las experiencias de personas referentes que han visitado el territorio y donde nos cuentan sus historias.

Ver vídeo